top of page

                                                                   

Van eerste brainstorm met de opdrachtgever, via het uitschrijven van een concept, het omschrijven naar een script (al dan niet met teksten), het samen met specialisten bedenken van een technisch plan voor stage, video en lichtdesign, tot het begeleiden van de repetities en uiteindelijk het showcallen.

Hierbij is alles afhankelijk van de inhoud, de grootte en de complexiteit van de show. Ik verzorg dan ook  de ene keer het gehele traject en de andere keer een enkel onderdeel van de gehele creatie. 

Hoe dan ook is het uitgangspunt altijd hetzelfde: het vertalen van de opdracht en het vertellen van het verhaal van de klant is het doel, de show is het middel. 

En wanneer dit 'binnen komt' bij het publiek beklijven de boodschap en het verhaal altijd.

SHOW

Bij een show t.b.v. een corporate event kan ik als creative of regisseur 

ingezet worden op verschillende momenten en bij verschillende 

disciplines gedurende het gehele maaktraject.

bottom of page